Technika i rodzaj pielęgnacji kikuta pępowinowego ulegały modyfikacji przez wiele lat. Metody stosowane w naszym kraju nie były uregulowane żadnymi oficjalnymi zaleceniami. Jeszcze kilka lat temu do jego pielęgnacji używano, zarówno podczas pobytu dziecka w szpitalu, jak i po wypisaniu do domu, 70% roztworu alkoholu etylowego lub spirytusowego roztworu pioktaniny (czyli fioletu gencjanowego). Gencjana działa bakteriobójczo, ale zmienia środowisko wokół pępka i pod intensywnym kolorem nie widać obrzęku ani zmian.

Według przeprowadzonych badań alkohol nie wysusza kikuta pępowinowego, mimo że działa tak na skórę. Prowadzi to do wydłużenia czasu jego odpadnięcia i może się wiązać ze zwiększoną częstotliwością występowania komplikacji. Pojawiały się także przypadki podrażnienia, a nawet poparzenia skóry noworodka alkoholem etylowym. Nie zapominajmy, że naskórek takiego maleństwa jest cieńszy od naskórka osoby dorosłej, co może powodować przenikanie alkoholu do głębszych warstw skóry, a stąd do krwiobiegu i w rezultacie powodować efekt neurotoksyczny; dlatego też nie jest zalecane stosowanie tego rodzaju preparatów (antyseptyków) miejscowo w pielęgnacji pępka.

Obecnie funkcjonujące w naszym kraju zalecenia dotyczące pielęgnacji kikuta pępowinowego u noworodków są tożsame z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia a lekarze i farmaceuci zachęcają do ich przestrzegania. Przyniosło to podstawową zmianę w pielęgnacji – odstąpiono od rutynowego stosowania alkoholu etylowego na rzecz użycia octeniseptu® .

octenisept® rekomendowany do stosowania u dzieci od 25 tygodnia życia jako najbezpieczniejszy antyseptyk. Preparat odkażający należy stosować raz na dobę, zwracając uwagę na dokładne jego naniesienie na całą powierzchnię kikuta, ze szczególnym uwzględnieniem nasady. Czas działania to ok. 1 min. Następnie należy kikut pępowinowy dokładnie osuszyć. Tak pielęgnowany pępek powinien odpaść do 15-21 dnia po porodzie. Pamiętaj! Podstawą prawidłowego gojenia jest właściwa pielęgnacja oraz przestrzeganie podstawowych zasad higieny.

Niezbędnik w pielęgnacji pępuszka:

 1. jałowe waciki
 2. waciki/gaziki
 3. octenisept®  – lek odkażający zawierający oktenidynę
 4. miękki, mały ręcznik
 5. tetrowa pieluszka

Toaleta kikuta pępowinowego krok po kroku:

 1. Umyj ręce wodą z mydłem przed kontaktem i po kontakcie z pępkiem dziecka.
 2. Staraj się utrzymywać kikut pępowinowy dziecka w czystości i suchości.
 3. Do pielęgnacji kikuta pępowinowego używaj bawełnianego wacika nasączonego octenisept® em.
 4. Nie używaj środków na bazie alkoholu ani chusteczek nawilżanych dla niemowląt.
 5. Do kąpieli wlewaj mniej wody, aby unikać zamoczenia pępowiny. Jeśli do tego dojdzie – osusz pępowinę.
 6. Jak najczęściej wystawiaj kikut na działanie powietrza.
 7. Nie przykrywaj kikuta pieluchą.
 8. Chroń kikut pępowinowy przed podrażnieniem przez guziki, zamki, napy itp.