FAQ

Pytania i odpowiedzi

Tak. Oryginalny octenisept® spray to lek. Stosuje się go w profilaktyce i odkażaniu ran powierzchniowych błony śluzowej, i skóry.

octenisept spray na rany działa już w 1 minutę i skutecznie odkaża rany, skaleczenia, zadrapania skóry, oparzenia skóry.

Octenisept® spray może być używany w antyseptyce błon śluzowych, aplikacji na skórę i małe, powierzchowne rany. W związku z rekomendacją służy do odkażania ran zakażonych, w tym szczepami MDRO, przez prof. Kramera i współpracowników.

Jak działa octenisept spray?

Oryginalny octenisept spray na rany i skaleczenia, wspomaga gojenie ran. Odkaża rany już w 1 minutę. octenisept spray na rany od wielu lat cieszy się niesłabnącym zaufaniem profesjonalistów i pacjentów.

octenisept spray nie posiada przeciwwskazań, w przeciwieństwie do PVP-jodu, czy preparatów zawierających związki srebra. Stosujemy octenisept spray pamiętajmy o wszystkich środkach ostrożności, szczególnie w przypadku wcześniaków.

PITTEN, F.A. & KRAMER, A. (1999): Antimicrobial efficacy of antiseptic mouthrinse solutions. European Journal of Clinical Pharmacology 55, 95–100

octenisept® spray nie posiada ograniczeń czasowych do stosowania. Bezsprzecznie świadczy o tym przeprowadzone badanie kliniczne, w którym stosowano octenisept® spray do leczenia przewlekłego owrzodzenia przez okres 12 tygodni. ¹⁰

oryginalny octenisept spray na rany i skaleczenia można używać bez ograniczeń w czasie.

¹⁰ VANSCHEIDT, W. et al. (2012): Effectiveness and tissue compatibility of a 12-week treatment of chronic venous leg ulcers with an octenidine based antiseptic – a randomized, double-blind controlled stu-dy. International Wound Journal 9(3), 316-323

Tak, octenisept® spray możemy stosować w postaci nasączonego nim gazika. Oprócz oktenidyny, octenisept spray na rany zawiera betainę, pomagającą oczyścić ranę. Gazik, który został  nasączony octeniseptem powinniśmy stosować miejscowo, ale nie dłużej niż kilkanaście minut. Po tym czasie pamiętaj o osuszeniu skóry wokół rany jałowym gazikiem.

Do płukania dużych i rozległych ran, zgodnie z wytycznymi Farmakopei Europejskiej (01/2008:0927), należy użyć produktu sterylnego. Rekomendujemy użycie sterylnego wyrobu medycznego – octenilin płyn.

Tak, jest skuteczna. Oktenidyna, która jest w składzie oryginalnego octeniseptu spray na rany, jest skuteczna przeciwko różnym patogenom wielolekoopornym. Jest również skuteczna przeciwko:

  • gronkowcowi złocistemu MRSA,
  • enterokokowi VRE opornemu na wankomycynę,
  • bakteriom produkującym betalaktamazy, o rozszerzonym spektrum substratowym.

Czy drobnoustroje są odporne na oktenidynę?

Szczepy oporne i wrażliwe na antybiotyki wykazują ten sam profil oporności na oktenidynę, a w związku z tym nie stwierdzono, aby drobnoustroje rozwijały mechanizmy oporności na oktenidynę.¹

¹ AL DOORI, Z. et al. (2007): Low-level exposure of MRSA to octenidine does not select for resistance. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 59, 1280–1282 GORONCY BERMES, P. et al. (2013):

Antimicrobial activity of wound antiseptics against Extended-Spectrum Beta-Lactamase-producing bacteria. Wound Medicine 1, 41– 43 Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut (RKI), “Hygienemaßnahmen bei Infektionen oder Besiedlung mit multiresistenten gramnegativen Stäbchen“. Bundesgesundheitsblatt 2012, 55, 1311–1354 KOBURGER, T. et al. (2010): Standardized comparison of antiseptic efficacy of triclosan, PVP-iodine.

Przytoczone powyżej wyniki badań in vitro korelują z klinicznie obserwowaną wysoką skutecznością oktenidyny w dekontaminacji pacjentów z drobnoustrojów wielolekoopornych.²

octenisept® spray na rany i skaleczenia, poza właściwościami odkażającymi  również oczyszcza. Jego roztwór zawiera niewielkie ilości surfaktantu- betainy. Jest to środek zwilżający, powierzchniowo czynny. Redukuje on napięcie powierzchniowe. Sprawia to, że octenisept® spray na ranę po zaaplikowaniu nawilża ją. To ułatwia proces oczyszczenia.

Jednak, jeśli celem klinicznym jest jedynie oczyszczenie rany, rekomendujemy stosowanie roztworu irygacyjnego octenilin®, który cechuje się niezwykle niskim napięciem powierzchniowym.

Nie. Ranę należy oczyszczać po każdej zmianie opatrunku, a podczas takiej zmiany należy także zadbać o usunięcie pozostałości żelu.

Nie, octenisept spray na rany nie jest cytotoksyczny. Spray na rany octenisept jest zarejestrowany do stosowany do wspomagania leczenia ran od 1995 roku. Jest również produktem efektywnym pod względem mikrobiologicznym. Tkanki pacjenta dobrze go tolerują.

Czy w badaniach klinicznych pojawiły się niepożądane efekty?

W badaniach przed- oraz klinicznych stosowaniu octeniseptu® spray nie towarzyszyły żadne niepożądane efekty względem tkanek oraz komórek. Pewna ograniczona cytotoksyczność preparatu została zaobserwowana w badaniach in vitro. Jednak ich znaczenie jest przekładalne, a wyniki kliniczne w bardzo ograniczonym stopniu.

W badaniach in vitro, octenisept® spray oraz oktenidyna wykazywały te „negatywne” cechy w takim samym stopniu jak poliheksanidyna czy PVP-jodu.

Oktenidyna w badaniach

Jednak jeżeli porównamy oba parametry (aktywność przeciwdrobnoustrojową oraz cytotoksyczność) łącznie, oktenidyna wypada w testach najkorzystniej¹. Dodatkowo aby wyjaśnić rozbieżności między wynikami in vitro, a wynikami klinicznymi, przeprowadzone zostały dodatkowe testy. Były to również testy in vitro, ale skuteczniej symulujące warunki ciała pacjenta, czyli testy tkankowe.

Wykazano w nich, że oktenidyna silnie reaguje z komórkami i białkami. Tak skompleksowana oktenidyna cechowała się niską cytotoksycznością przy zachowanej aktywności przeciwdrobnoustrojowej².

Jak octenisept jest tolerowany przez tkanki

W badaniu przedklinicznym dotyczącym gojenia się ran wykazano, że octenisept® spray jest niezwykle dobrze tolerowany przez tkanki.³ W badaniu stworzono model ran, z których połowa była traktowana octeniseptem®, a połowa płynem Ringera przez 28 dni. Badanie nie wykazało różnic w czasie koniecznym do zagojenia ran w obu grupach, ani w tolerancji tkanek na te dwa związki.

Wyniki te mają swoje potwierdzenie w badaniach klinicznych⁴,⁵, w których octenisept® spray stosowano na różne rodzaje ran przez długi czas.

Cytotoksyczność octeniseptu

octenisept® spray nie zakłóca gojenia się ran oparzeniowych, to zostało udowodnione.⁶ Jeżeli stosujemy lek zgodnie ze wskazaniami wytwórcy, cytotoksyczność jest nieistotna. Potwierdziły to badania na liniach komórkowych in vitro.

przypisy:

¹MÜLLER, G. & KRAMER, A. (2008): Biocompatibility index of antiseptic agents by parallel assessment of antimicrobial activity and cellular cytotoxicity. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 61, 1281– 1287

² Müller G. Kramer A. 2007: Interaction of octenidine and chlorhexidine with mammalian cells and the resulting microbicidal eff ect (remanence) of the combinations. GMS Krankenhaushygiene Interdis- ziplinär 2 (2).

³ KRAMER, A. et al. (2004): Infl uence of the Antiseptic Agents Polihexanide and Octenidin on FL Cells and on Healing of Experimental Superfi cial Aseptic Wounds in Piglets: A Double-Blind, Randomised, Stratifi ed, Controlled, Parallel-Group Study. Skin Pharmacology and Physiology 17, 141–146

⁴ VANSCHEIDT, W. et al. (2005): Aff ecting the Wound Healing Process of Chronic Ulcera by an Octenidine based Wound Antiseptic – An Explorative Analysis of a controlled clinical trial. Zeitschrift für Wundheilung 2, 60–65.

⁵ VANSCHEIDT, W. et al. (2012): Eff ectiveness and tissue compatibility of a 12-week treatment of chronic venous leg ulcers with an octenidine based antiseptic – a randomized, double-blind controlled stu- dy. International Wound Journal 9(3), 316-323

⁶ MENKE, H. et al. (2001): A new local antiseptic for topical treatment in patients with severe burns. Aktuelle Traumatologie 31, 211–215

Stwierdzono kilka przypadków alergii kontaktowej. Jeżeli weźmiemy pod uwagę częstość stosowania oktenidyny, ma to marginalne znaczenie.⁸

Nie. Kiedy używamy octenisept zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli  powierzchniowo do antyseptyki ran, odkażania i przemywania. Wtedy nie ma możliwości, żeby toksykologicznie istotne stężenia składników produktu przeniknęły do tkanki lub krwi. Nie stwierdzono do tej pory żadnych efektów układowych związanych ze stosowaniem oktenidyny.

Tak, możemy stosować octenisept®, ponieważ jest zarejestrowany również jako lek do płukania jamy ustnej. Jamę ustną należy płukać intensywnie 20 ml octeniseptu® spray przez 20 sek. Octenisept wykazał wyższy poziom redukcji miana bakteryjnego niż poziom redukcji miana bakteryjnego wykazywany przez chlorheksydynę lub PVP-jodu.⁹

 

⁹PITTEN, F.A. & KRAMER, A. (1999): Antimicrobial efficacy of antiseptic mouthrinse solutions. European Journal of Clinical Pharmacology 55, 95–100

Tak. octenisept® spray na rany ma wskazanie do dezynfekcji skóry. Może więc być używany w dezynfekcji miejsca wkłucia. Tym bardziej, że stosowanie octenisept spray nie prowadzi do uszkodzenia cewnika.

Jeżeli umożliwimy wyschnięcie octeniseptu® spray, uniemożliwimy praktycznie, aby doszło do uszkodzenia materiału, z którego cewnik jest wykonany.

Nie. octenisept® spray jest produktem zarejestrowanym w formie nierozcieńczonej. Do irygacji rany (np. oczyszczania lub dekontaminacji i podczas zmiany opatrunków) oraz terapii podciśnieniowej należy stosować zamiast octeniseptu® spray, roztwór do irygacji ran octenilin®.

Tak. octenisept krem możemy stosować ze względu na obecność oktenidyny, o właściwościach antybakteryjnych, i innych substancji o właściwościach regeneracyjnych.

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

spray na rany i skaleczenia

Lek bez recepty

maść na rany i skaleczenia

Wyrób medyczny

krem na zadrapania i podrażnioną skórę

Kosmetyk