Owrzodzenie skóry – zasady postępowania w ranach owrzodzeniowych

W krajach Europy Zachodniej żylaki, czyli owrzodzenie żylne występują u 25–33% kobiet i 10-20% mężczyzn, natomiast czynne owrzodzenia żylne goleni u 0.3% dorosłej populacji krajów Europy Zachodniej. Do czynników sprzyjających wystąpieniu owrzodzeń żylnych należą m.in.: siedzący tryb życia, otyłość, niewłaściwa dieta, niewłaściwa pozycja ciała podczas pracy i uwarunkowania genetyczne.

Owrzodzenia odleżynowe natomiast to wolno i trudno gojące się rany. Do ich powstania dochodzi, jeśli tkanki zewnętrzne ciała pacjenta i znajdujące się w nich naczynia krwionośne oddziaływuje zbyt duży nacisk zewnętrzny, co prowadzi do powstania odleżyny. Ponieważ leczenie owrzodzeń należy rozpocząć od terapii uwzględniającej przyczyny powstania zmian, konieczne jest przeprowadzenie działań regulujących nadciśnienie żylne oraz hemodynamikę krążenia.

Owrzodzenia – leczenie

Postępowanie miejscowe w przypadku, gdy występuje owrzodzenie rany powinno być prowadzone zgodnie z wytycznymi grupy ekspertów Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran (EWMA) z zastosowaniem strategii TIME (Tissue – opracowanie tkanek; Infection – kontrola infekcji; Moisture – utrzymanie wilgotnego środowiska rany; Epidermization stimulation – działania promujące/usprawniające proces naskórkowanie.

T – opracowanie rany prowadzące do usunięcia martwicy oraz wysięku

Lawaseptyka rany – czyli zastosowanie płynu zawierającego detergent oraz substancję antybakteryjną octenidynę. Celem lawaseptyki jest fizyczne oczyszczenie rany z nekrozy, wysięku, skrzepów a także ukrytych często pod warstwami martwicy bakterii w formie biofilmowej. Przykładem skutecznego lawaseptyku jest zawierający dichlorowodorek oktenidyny płyn na rany – Octenilin® płyn do irygacji.

W przypadku braku Octenilin® płyn do irygacji, możemy użyć 0,9% sól fizjologiczną. Płyn Octenilin® płyn do irygacji może być aplikowany bezpośrednio na owrzodzenie, a w przypadku konieczności delikatnego nawilgocenia rany, można nasączać nim także opatrunki i tampony. Jego użyciu nie towarzyszy poczucie bólu.

W celu oczyszczenia rany w warunkach domowych możemy użyć schulek wound pad (niebieskie), nasączyć go Octenilin® płyn do irygacji i kilkukrotnie przetrzeć ranę, co w sposób znaczący oczyści ranę.

I – kontrola infekcji

Proces infekcyjny nie tylko zaburza proces gojenia, ale prowadzi także do jego całkowitego zahamowania i pogorszenia się stanu klinicznego rany. W celu uniknięcia rozwoju infekcji konieczne jest zastosowanie skutecznych mikrobiologiczne i bezpiecznych/o małym indeksie cytotoksyczności/ dla rany leków antyseptycznych. Standardem postępowania jest octenisept® – lek (produktem leczniczym) o zdolnościach do eradykacji szerokiego spektrum bakterii Gram(-) oraz Gram(+), drożdżaków (a także wirusów). octenisept® może być stosowany profilaktycznie aż do całkowitego zagojenia się rany, tym bardziej że jego użyciu nie towarzyszy niebezpieczeństwo powstania oporności bakteryjnej. Dodatkowo stosujemy opatrunki specjalistyczne często zawierające srebro. Opatrunek specjalistyczny musi być dobrze dobrany do rodzaju rany i dobrze wypełniać łożysko rany.

M – wilgotność rany

Obecność wysięku w ranie jest zjawiskiem korzystnym, ponieważ umożliwia ona migrację w ranie odpowiedzialnych za proces gojenia keratynocytów oraz fibroblastów, a także komponentów układu odpornościowego. Niekorzystny jest natomiast brak lub nadmiar wysięku (kojarzony z nadmierną ilością enzymów degradujących tkanki). Stąd w owrzodzeniach żylnych konieczne jest stosowanie opatrunków zdolnych do regulacji poziomu wilgotności wysięku w ranie, np. opatrunku w postaci żelu zawierającego octenidynę – octenilin żel.

Octenilin żel stosujemy wtedy, kiedy w ranie mamy zbyt mało wysięku – nakładamy cienką warstwę na ranę a następnie zakładamy opatrunek. W ranie, która ma wysięk, należy jeszcze miejscowo oczyścić ranę, wtedy octenilin żel nakładamy punktowo i następnie opatrunek specjalistyczny.

Octenilin żel zmniejsza odczucie bólu. Zalecany jest zawsze w połączeniu ze wszystkimi opatrunkami specjalistycznymi, ponadto oczyszcza, nawilża i działa antybakteryjnie.

E – epidermization. Działania promujące / usprawniające naskórkowanie

Pobudzenie prawidłowego naskórkowanie brzeżnego wymaga usunięcia starych lub zmienionych komórek występujących na brzegach rany. Pobudzeniu naskórkowanie brzeżnego służy zastosowanie cienkich warstw ochronnych hydrokoloidu lub błon poliuretanowych oraz utrzymanie wilgotnego środowiska rany ułatwiającego komórkom naskórka migrację i podział.

W odleżynach bardzo ważnym elementem jest odciążenie rany odleżynowej, żeby zmniejszyć nacisk na ranę, co pozwoli w szybszym tempie na wyleczenie rany.

Produkty zawierające oktenidynę służące antyseptyce ran (octenisept®, Octenilin®żel, Octenilin®płyn do irygacji) spełniają wszystkie powyższe warunki, a ponadto są bezbarwne, dzięki czemu stan i rozmiar rany są dobrze widoczne, cechują się niską cytotoksycznością oraz szerokim spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego.

Dokonując wyboru antyseptyku należy zwrócić uwagę na sposób jego rejestracji – według obowiązujących w naszym kraju kryteriów prawnych, antyseptyk musi być zarejestrowany jako produkt leczniczy (lek), a nie np. wyrób medyczny, czy nawet kosmetyk. octenisept® jest lekiem, a jedynie zastosowanie produktu leczniczego w charakterze antyseptyku daje gwarancję spełniania przez produkt wszystkich wymaganych normami badań klinicznych i przedklinicznych zapewniających bezpieczeństwo i skuteczność jego użycia.

image
* IMS z lat 2011-2016

Masz pytania? Odpowiemy na nie! Zostaw kontakt.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz sprzedaży produktów i usług, przez przez Schülke z siedzibą w Waszawie.

Oświadczam, że akceptuję Politykę Prywatności.