Typy ran i skaleczeń oraz ich opatrywanie

20 października 2020

Typy ran i skaleczeń oraz ich opatrywanie

Wyróżniamy wiele typów ran i skaleczeń. W zależności od samego rodzaju rany różne też będzie ich opatrywanie. Nie zawsze jednak wiemy jak z określoną raną mamy postępować. Czasami jesteśmy świadkami zdarzenia i mogąc udzielić pomocy poszkodowanemu w szoku, warto wiedzieć jak reagować w określonych przypadkach. Poznaj typy ran i skaleczeń oraz ich opatrywanie.

 

Typy ran i skaleczeń

Jak wiele może być sytuacji kiedy się zranimy, tak i wiele jest typów ran. Wiemy już, że raną nazywamy przerwanie ciągłości skóry, jednak może mieć ona różne objawy i cechy. Najczęściej spotykanymi objawami powstania ran jest bolesność miejsca, w którym się pojawiły. Ból jest często pierwszym sygnałem, który wraca naszą uwagę na miejsce powstania rany i skaleczenia.

skaleczone kolano dziecka podczas wycieczki w górach

Kolejnym objawem jest pojawienie się krwawienia. Krwawienie najczęściej wiążę się z otwarciem rany, jednak są rodzaje ran, w których krwawienie występuje podskórnie. Samo rozwarcie rany może być też różne, w zależności od tego, jak do niego doszło. Mamy rany szarpane, kłute, oparzenia albo i ukąszenia. Każda z tych rodzajów ran jest inna.
To czym jest rana i jej rodzaje możecie znaleźć na naszej stronie TUTAJ żel na rany

Jakie są etapy powstania rany i jej leczenia

W pierwszej chwili, kiedy dochodzi do przerwania ciągłości skóry, czujemy ból, szczypanie. To pierwszy sygnał dla nas, że coś się dzieje. Miejsce w którym doszło do zranienia pojawia się krew, a jeżeli doszło do oparzenia – bąble wypełnione płynem.
Skaleczenie wypełniając się krwią, po chwili zmienia się i dochodzi do zakrzepnięcia krwi. Właśnie to krzepnięcie jest sygnałem, że zaczyna się gojenie rany. Ten etap nazywamy naturalnym opatrunkiem, a jego zadaniem jest zamkniecie drogi do organizmu przed drobnoustrojami.
 
Ważnym etapem w gojeniu rany jest ziarninowanie jej. Ten proces powstaje w ranach nieoperacyjnych, nie zszywanych, kiedy brzegi rany muszą być wypełnione w celu jej zasklepienia. W czasie ziarninowania tworzy się tkanka łączna zwana również ziarniną i jest to proces przejściowy w gojeniu rany.
 
Następnie na ranie tworzy się strup. Jego zadaniem jest bycie barierą dla czynników zewnętrznych, kiedy pod nim organizm cały czas oczyszcza się z martwych komórek.
W końcowym procesie gojenia się rany widzimy nowy naskórek, jeszcze cienki, zazwyczaj różowy. Na tym etapie można wspierać miejsce po ranie do szybszej regeneracji stosując odpowiednie kremy, np. z oktenidyną, jak octenisept® krem.
 

Jakie są typy ran i skaleczeń

Rany i skaleczenia możemy podzielić wg głębokości powstania rany. W ten sposób wyróżniamy rany głębokie i powierzchowne.  Te które kończą się na zdartym naskórku, przecięciu wierzchniej warstwy to rany powierzchowne. Ranami głębokimi nazwiemy zaś te, które sięgają głębiej, w kolejne warstwy skóry, mięśni.
 
Skaleczenia mogą mieć też różną postać,a wszystko to zależy od czynnika, który je spowodował. W ten sposób możemy wyróżnić rany kłute, które są małe powierzchniowo, ale bardzo głębokie. Innym rodzajem ran są cięte, powstają zazwyczaj w czasie kontaktu ostrego przedmiotu ze skórą, kiedy wprost przecina ją.
 
Do ran zaliczymy również ugryzienia i rany kąsane. Te zaś powstają zazwyczaj w czasie kontaktu ze zwierzętami i owadami. Ich obszar na skórze może być mały jak i szarpany, rozległy.
Bardzo częstą formą ran są również te szarpane, które powstają na skutek kontaktu z narzędziem.
 

Podział ran ze względu na poziom skomplikowania

Samo zaklasyfikowanie ran wg ich powstania jest tylko częścią wiedzy o ranach. Istotne też jest to, że rany możemy dzielić ze względu na ich złożoność. W ten sposób wyróżnimy następujące rodzaje ran:

  • proste – małe ranki, które po właściwym odkażeniu i zabezpieczeniu szybko się goją,
  • skomplikowane – ich poziom wiąże się z faktem, że uszkodzone są dodatkowo mięśnie, nerwy lub ścięgna, a sama rana może być aż do kości i wymagać zszycia,
  • z powikłaniami – to rodzaj ran, w których dochodzi do zakażenia. Zazwyczaj dzieje się to w czasie, kiedy nie odkazimy prawidłowo rany, nie przemyjemy jej lub zostanie w niej ciało obce (chociażby opiłek metalu, drzazga), które powoduje stan ropny.

 

Kiedy dochodzi do zakażenia rany

Rany nie zawsze goją się tak samo. Mało tego, niewłaściwe opiekowanie się raną może doprowadzić do powikłań, które ciężko będzie nam wyleczyć. Właściwe podejście i leczenie ran pomoże uniknąć zakażeń. Ale kiedy musimy zwrócić większą czujność w procesie gojenia rany?

mężczyzna opatruje ręke koledze w pracy na magazynie

Małe ryzyko zakażenia rany dotyczy tych ran, które są czyste, odkażone i właściwie zaopiekowane. Jeżeli rana była szyta, odkażona zgodnie z wytycznymi pierwszej pomocy lub jest to rana pooperacyjna, wtedy poziom zakażenia rany nie jest wysoki.

Zupełnie inaczej sprawa się ma w sytuacji, kiedy do powstania rany doszło w środowisku brudnym lub gdy doszło do ugryzienia/zadrapania przez zwierzę. Tak samo dużym zagrożeniem powstania zakażenia w ranie są narzędzie, którymi się skaleczymy. Nie chodzi tu tylko o elektronarzędzia ogrodowy lub podobne, ale również o urządzenia w salonach kosmetycznych, które mogły być niewłaściwie zdezynfekowane.

Do zakażenia rany może również dojść w sytuacji, w której stare skaleczenia i rany nie były przez nas właściwie zaopiekowane. W tej grupie ran znajdują się ukąszenia, ugryzienia, tam gdzie mogła być styczność z bakteriami beztlenowymi, ale również odleżyny. Te ostatni, zaniedbane mogą okazać się ranami bardzo trudnymi do wyleczenia, które będą potrzebowały antybiotykoterapii.

Podobnie będzie w przypadku ran przewlekłych, których proces gojenia jest wydłużony.W tym przypadku pielęgnacja rany powinna być bardzo dokładna i prowadzona zgodnie w wytycznymi specjalisty.

 

Szukasz informacji o tym jak leczyć rany? Zajrzyj do artykułu: LECZENIE RAN octenisept spray na rany button krzyżyk niebieski