Odkażanie ran – kiedy dezynfekować rany?

Każda rana i skaleczenie wymagają odkażenia. Kiedy dochodzi do przerwania ciągłości skóry, drobnoustroje łatwo przenikają do naszego organizmu. Odkażenie jest koniecznym etapem właściwej opieki nad raną. Eliminacja bakterii, które szybko namnażają się wywołując infekcję, warunkuje prawidłowy przebieg procesu gojenia.

Odkażanie ran – rany pooperacyjne

Rany oraz szwy pooperacyjne to podstawa właściwej profilaktyki rany. Odkażanie zapobiega zakażeniu miejsca operowanego (ZMO). Pacjenci po operacjach, u których doszło do rozwoju zakażenia miejsca operowanego (ZMO), często wymagają długotrwałego leczenia. Często kończy się to pobytem w szpitalu. Aby uniknąć komplikacji w ranie pooperacyjnej, należy raz dziennie zastosować octenisept spray. Spryskanie miejsca z raną, a następnie usunięcie jałowym gazikiem nadmiaru substancji odkaża i zabezpiecza. Kolejnym krokiem jest nałożenie octenisept® żelu, który zabezpieczy ranę, stworzy warstwę okluzyjną i ochroni przed przywieraniem opatrunku. Wystarczy cienka warstwa zaaplikowana bezpośrednio na szwy pooperacyjne.

Badania potwierdzają, że octenisept® żel: przyspiesza gojenie i redukuje ilość blizn, ma też działanie chłodzące dzięki czemu łagodzi ból. W efekcie sprawia, że miejsce operowane lepiej się zabliźnia. Po zaaplikowaniu octeniseptu® żelu należy stosować, zalecony przez personel szpitala opatrunek.

Odkażanie ran – środki do ran pooperacyjnych  

Do odkażania ran pooperacyjnych możemy użyć także innych dostępnych preparatów, które zawierają alkohole w odpowiednim stężeniu albo jodopowidon. Zawsze warto sięgać po produkty, które mają status leku. Tylko takie preparaty przeszły przez najbardziej restrykcyjny proces rejestracji oraz podlegają ścisłemu monitorowaniu przez odpowiednie organy.

Odkażanie ran – najlepsze środki do dezynfekcji rany  

Wybierając preparaty do odkażania ran mamy do dyspozycji bezbolesne oraz bezbarwne środki.  Jest to ważne ze względu na komfort pacjenta oraz jasną ocenę stanu rany. Zmiana zabarwienia może utrudniać właściwą ocenę stanu rany. Preparaty jodopowidonu to typowy przykład leków odkażających, których stosowaniu towarzyszy zmiana zabarwienia w miejscu aplikacji.

H4: Odkażanie ran środkami z alkoholem

Leki do odkażania ran oparte na alkoholach są bezbarwne i niewątpliwie skuteczne. Należy mieć na uwadze, że stosowane na rany (pooperacyjne) najczęściej wywołują ból i odkażanie staje się tym samym bardziej uciążliwe. Może również doprowadzić do sytuacji, w której pacjent będzie unikał regularnej pielęgnacji rany. Jest to jeden z głównych powodów, dla których odkażanie ran środkami alkoholowymi nie jest zalecane.

H4: bezbolesne odkażanie rany -– octenisept®

Octenisept jako bezbarwny lek do odkażania ran (pooperacyjnych) nie zmienia obrazu rany. Dzięki wyjątkowemu składowi, zapewnia odkażanie bez towarzyszącego bólu. Zastosowanie octeniseptu do odkażania ran pooperacyjnych wydaje się tym samym stanowić optymalny wybór, który łączy w sobie skuteczność, brak odbarwień i nie powoduje bólu.