Fenoksyetanol, czyli co jeszcze działa w octenisepcie

Ostatnie tygodnie to czas internetowych dyskusji na temat octeniseptu i jego składników. Aby ostudzić emocje, chcielibyśmy uporządkować fakty, a tym samym odnieść się do nieprawdziwych opinii pojawiających się z Internecie.

octenisept – to produkt leczniczy (lek) a nie kosmetyk. Co to oznacza dla konsumenta?

W przeciwieństwie do leków, kosmetyki nie podlegają ścisłej regulacji prawnej oraz drobiazgowej (ciągłej) kontroli. Nie posiadają badań i certyfikatów potwierdzających lecznicze właściwości, choć niestety na takich nieprawdziwych przekazach marketingowych budują swoją pozycję rynkową. Schulke Polska nie może ponosić odpowiedzialności za to, w jaki sposób inne podmioty prowadzą swoją politykę informacyjną. Warto podkreślić, że kosmetyki stosowane są do codziennej pielęgnacji dużych powierzchni skóry, dlatego dla bezpieczeństwa użytkowników istotny jest w tym przypadku odpowiedni dobór konserwantów.

Octenisept skład

O skuteczności leków, które mają skuteczność terapeutyczną w określonym stężeniu i dawce (w celu likwidacji procesu chorobowego w określonym czasie) decydują zaś substancje czynne. Formuła chemiczna leku octenisept zawiera dwie substancje czynne:

 • dichlowodorek octenidyny,
 • fenoksyetanol.

Synergizm tych dwóch substancji daje w leku octenisept wysoką skuteczność bakteriobójczą i grzybobójczą na konkretne szczepy chorobotwórcze oraz zapewnia wysoki profil bezpieczeństwa.

octenisept jako lek, zgodnie z wymogami prawnymi, ma stale monitorowany profil bezpieczeństwa. Wymogi dotyczące leków pozwalają z całą stanowczością i odpowiedzialnością stwierdzić, iż octenisept to jedyny na rynku lek o działaniu miejscowym o wysokiej skuteczności i bardzo wysokim profilu bezpieczeństwa. Nasza firma, a także powołane do tego instytucje europejskie oraz polskie urzędy monitorują profil bezpieczeństwa i – w zależności od potrzeb oraz zmian legislacyjnych – wprowadzają zmiany w opisie produktu i na etykietach. Kontroli poddawane są także informacje marketingowe dotyczące leku.

octenisept nie posiada żadnej substancji, która byłaby wykluczona ze stosowania i wpływała w sposób negatywny na ranę, skórę i błoną śluzową dorosłych i dzieci.

Internetowe dyskusje ostatnich dni koncentrują się jednak na fenoksyetanolu, dlatego, aby rozwiać wątpliwości, przytaczamy następujące fakty:

 • Historia stosowania fenoksyetanolu sięga początku lat 50. XX wieku.
 • Jest to eter glikolowy, który naturalnie występuje w zielonej herbacie i grejpfrutach. Ma przyjemny, kwiatowy aromat i wysoką stabilność termiczną. Zaczyna się rozkładać dopiero w temperaturze 85°C, co ułatwia bezpieczną produkcję leków.
 • Fenoksyetanol od lat jest sprawdzonym konserwantem w kosmetykach i lekach, w tym szczepionkach, maściach z antybiotykami czy kroplach do uszu.
 • Fenoksyetanol największą skuteczność wykazuje wobec bakterii Gram ujemnych, jak Pseudomonas, ale zwalcza wszystkie drobnoustroje. Co ciekawe (i bardzo przydatne!) fenoksyetanol wykazuje również działanie znieczulające (bardzo szybko po aplikacji, w 60 sekund).
 • Bezpieczeństwo stosowania tej substancji było wielokrotnie potwierdzane przez naukowców. Badano ewentualną toksyczność w kosmetykach oraz produktach leczniczych. W roku 1990 stwierdzono, że fenoksyetanol jest bezpieczną substancją do stosowania w kosmetykach w stężeniu do 1%. Badania powtórzono w 2007 roku i ponownie uznano go za bezpieczny składnik kosmetyków. W 2009 roku rozporządzeniem Unii Europejskiej zezwolono na jego stosowanie w kosmetykach w stężeniu do 1%.
 • Co jakiś czas pojawiają się zastrzeżenia wobec bezpiecznego użycia fenoksyetanolu. Przeprowadzone wielokrotnie badania nie potwierdzają tych obaw, jeśli stężenie substancji zawiera się w normach (1-2%). Jego działanie lecznicze, do stosowania miejscowego, jest udowodnione i zalecane. Najnowsze wytyczne i regulacje europejskie – nawet co do kosmetyków, nie wprowadziły żadnych dodatkowych ograniczeń.
 • Zgodnie z regulacją prawną dotyczącą dopuszczenia konserwantów do kosmetyków w UE (rozporządzenie 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych), fenoksyetanol jest aktualnie na liście dopuszczonych konserwantów w stężeniu do 1% w wyrobie gotowym (bez żadnych dodatkowych obostrzeń).
 • W 2016 roku Komitet ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) przy UE wydał opinię, że stosowanie fenoksyetanolu w kosmetykach na obecnym poziomie jest bezpieczne, a dla dzieci poniżej 3 lat powinno być obniżone do 0,4%:
 • http://bit.ly/2HS2TwI
 • Fenoksyetanol w leku octenisept jest metabolizowany do kwasu fenooksyoctowego, który jest wydalany z moczem, a jego bezpieczeństwo zostało potwierdzone w badaniu klinicznym prowadzonym na oddziale neonatologicznym u dzieci przedwcześnie urodzonych o masie urodzeniowej poniżej 1600 g. Europejska Agencja Leków, rekomenduje na podstawie badania oktenidyny zastosowanie octeniseptu do dalszych badań jako leku do stosowania miejscowego na skórze w celu zapobiegania sepsie

Reasumując – lek octenisept stosowany zgodnie z zaleceniami, jest lekiem bezpiecznym i skutecznym. Firma schulke od 125 lat, korzystając ze swojego doświadczenia i bazując na odpowiedzialności w zakresie zwalczania zakażeń w jednostkach medycznych i w opiece nad pacjentem, monitoruje procesy bezpieczeństwa swoich produktów i wprowadza do nich stosowne modyfikacje. Dokładamy wszelkich starań, aby udoskonalać i nasze produkty, utrzymując ich optymalne profile bezpieczeństwa.

Nie jesteśmy w stanie reagować na wszystkie dyskusje i przekłamania, jakie pojawiają się w Internecie, a które bardzo często wynikają z niedostatecznej wiedzy. Doskonałym przykładem jest kwestia fenoksyetanolu, który jest jedną z najbezpieczniejszych substancji konserwujących, a bywa mylony przez internautów z fenylometanolem, który ma ograniczenia w stosowaniu u dzieci ze względu na swą toksyczność. Dlatego apelujemy, aby wszelkie wątpliwości dotyczące produktów marki schulke wyjaśniać u źródła. Dołożymy wszelkich starań, aby udzielić wyczerpujących wyjaśnień.

image
* IMS z lat 2011-2016

Masz pytania? Odpowiemy na nie! Zostaw kontakt.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz sprzedaży produktów i usług, przez przez Schülke z siedzibą w Waszawie.

Oświadczam, że akceptuję Politykę Prywatności.