FAQ

Pytania i odpowiedzi

Tak. Octenisept® spray jest produktem leczniczym stosowanym w profilaktyce i odkażaniu ran powierzchniowych błony śluzowej i skóry.

Tak, octenisept® spray może, i powinien, być stosowany do antyseptyki błon śluzowych, a także skóry i małych, powierzchownych ran. Rekomendowany do ran zakażonych,w tym szczepami MDRO, przez prof. Kramera i współpracowników.

Tak. Nie ma żadnych przeciwwskazań, w tym względzie, odwrotnie niż w przypadku stosowania PVP-jodu czy preparatów zawierających związki srebra. Jednakże w czasie użycia trzeba zachować wszystkie środki ostrożności, szczególnie w przypadku wcześniaków.

PITTEN, F.A. & KRAMER, A. (1999): Antimicrobial efficacy of antiseptic mouthrinse solutions. European Journal of Clinical Pharmacology 55, 95–100

octenisept® spray nie posiada ograniczeń czasowych do stosowania, o czym świadczy przeprowadzone badanie kliniczne, w którym stosowano octenisept® spray do leczenia przewlekłego owrzodzenia przez okres 12 tygodni. ¹⁰

¹⁰ VANSCHEIDT, W. et al. (2012): Effectiveness and tissue compatibility of a 12-week treatment of chronic venous leg ulcers with an octenidine based antiseptic – a randomized, double-blind controlled stu-dy. International Wound Journal 9(3), 316-323

Tak, octenisept® spray może być stosowany w postaci nasączonego nim gazika, gdyż oprócz oktenidyny zawiera betainę, pomagającą oczyścić ranę. Gazika z octeniseptem nie należy stosować miejscowo dłużej niż kilkanaście minut. Po tym czasie trzeba pamiętać o osuszeniu skóry wokół rany jałowym gazikiem.

Do płukania dużych i rozległych ran, zgodnie z wytycznymi Farmakopei Europejskiej (01/2008:0927), należy użyć produktu sterylnego. Rekomendujemy użycie sterylnego wyrobu medycznego – octenilin płyn

Tak. Oktenidyna jest skuteczna przeciwko różnym patogenom wielolekoopornym, w tym przeciwko gronkowcowi złocistemu MRSA, enterokokowi VRE opornemu na wankomycynę oraz bakteriom produkującym betalaktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym. Szczepy oporne i wrażliwe na antybiotyki wykazują ten sam profil oporności na oktenidynę. Nie stwierdzono także, aby drobnoustroje rozwijały mechanizmy oporności na oktenidynę.¹

¹ AL DOORI, Z. et al. (2007): Low-level exposure of MRSA to octenidine does not select for resistance. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 59, 1280–1282 GORONCY BERMES, P. et al. (2013): Antimicrobial activity of wound antiseptics against Extended-Spectrum Beta-Lactamase-producing bacteria. Wound Medicine 1, 41– 43 Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut (RKI), “Hygienemaßnahmen bei Infektionen oder Besiedlung mit multiresistenten gramnegativen Stäbchen“. Bundesgesundheitsblatt 2012, 55, 1311–1354 KOBURGER, T. et al. (2010): Standardized comparison of antiseptic efficacy of triclosan, PVP-iodine,

Przytoczone powyżej wyniki badań in vitro korelują z klinicznie obserwowaną wysoką skutecznością oktenidyny w dekontaminacji pacjentów z drobnoustrojów wielolekoopornych.²

octenisept® spray posiada także właściwości oczyszczające. Roztwór octeniseptu® spray zawiera niewielkie ilości surfaktantu – betaina, czyli środka zwilżającego, powierzchniowo czynnego, który redukuje napięcie powierzchniowe. Sprawia to, że octenisept® spray zaaplikowany na ranę nawilża ją, co ułatwia proces oczyszczenia. Jednak, jeśli celem klinicznym jest jedynie oczyszczenie rany, rekomendujemy stosowanie roztworu irygacyjnego octenilin®, który cechuje się niezwykle niskim napięciem powierzchniowym.

Nie. Jednak ranę powinno się oczyścić po każdej zmianie opatrunku, a podczas takiej zmiany należy także zadbać o usunięcie pozostałości żelu.

Nie. octenisept® spray jest zarejestrowany i stosowany do wspomagania leczenia ran od roku 1995. Jest nie tylko efektywny pod względem mikrobiologicznym, ale także jest niezwykle dobrze tolerowany przez tkanki pacjenta. W badaniach przed- oraz klinicznych stosowaniu octeniseptu® spray nie towarzyszyły żadne niepożądane efekty względem tkanek oraz komórek. Pewna ograniczona cytotoksyczność preparatu obserwowana była w badaniach in vitro, ale ich znaczenie jest przekładalne, a wyniki kliniczne w bardzo ograniczonym stopniu. W badaniach in vitro, octenisept® spray oraz oktenidyna wykazywały te „negatywne” cechy w takim samym stopniu jak poliheksanidyna czy PVP-jodu. Jednak jeśli porównywać oba parametry (aktywność przeciwdrobnoustrojową oraz cytotoksyczność) łącznie, oktenidyna wypadała w testach najkorzystniej¹. Mimo to, w celu wyjaśnienia rozbieżności między wynikami in vitro a wynikami klinicznymi, przeprowadzono dodatkowe testy – in vitro, ale skuteczniej symulujące warunki ciała pacjenta – czyli testy tkankowe. Wykazano w nich, że oktenidyna silnie reaguje z komórkami i białkami. Tak skompleksowana oktenidyna cechowała się niską cytotoksycznością przy zachowanej aktywności przeciwdrobnoustrojowej². W badaniu przedklinicznym dotyczącym gojenia się ran wykazano, że octenisept® spray jest niezwykle dobrze tolerowany przez tkanki.³ W badaniu stworzono model ran, z których połowa była traktowana octeniseptem®, a połowa płynem Ringera przez 28 dni. Badanie nie wykazało różnic w czasie koniecznym do zagojenia ran w obu grupach, ani w tolerancji tkanek na te dwa związki. Wyniki te mają swoje potwierdzenie w badaniach klinicznych⁴,⁵, w których octenisept® spray stosowano na różne rodzaje ran przez długi czas. Wykazano także, że gojenie ran oparzeniowych nie było zakłócone przez stosowanie octeniseptu® spray.⁶ Można więc stwierdzić, że cytotoksyczność octeniseptu® spray, którą wykazano w badaniach na liniach komórkowych in vitro, może być uznana za klinicznie nieistotną, jeśli produkt aplikowany jest zgodnie ze wskazaniami wytwórcy.

¹MÜLLER, G. & KRAMER, A. (2008): Biocompatibility index of antiseptic agents by parallel assessment of antimicrobial activity and cellular cytotoxicity. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 61, 1281– 1287

² Müller G. Kramer A. 2007: Interaction of octenidine and chlorhexidine with mammalian cells and the resulting microbicidal eff ect (remanence) of the combinations. GMS Krankenhaushygiene Interdis- ziplinär 2 (2).

³ KRAMER, A. et al. (2004): Infl uence of the Antiseptic Agents Polihexanide and Octenidin on FL Cells and on Healing of Experimental Superfi cial Aseptic Wounds in Piglets: A Double-Blind, Randomised, Stratifi ed, Controlled, Parallel-Group Study. Skin Pharmacology and Physiology 17, 141–146

⁴ VANSCHEIDT, W. et al. (2005): Aff ecting the Wound Healing Process of Chronic Ulcera by an Octenidine based Wound Antiseptic – An Explorative Analysis of a controlled clinical trial. Zeitschrift für Wundheilung 2, 60–65.

⁵ VANSCHEIDT, W. et al. (2012): Eff ectiveness and tissue compatibility of a 12-week treatment of chronic venous leg ulcers with an octenidine based antiseptic – a randomized, double-blind controlled stu- dy. International Wound Journal 9(3), 316-323

⁶ MENKE, H. et al. (2001): A new local antiseptic for topical treatment in patients with severe burns. Aktuelle Traumatologie 31, 211–215

Stwierdzono kilka przypadków alergii kontaktowej. Biorąc pod uwagę częstość stosowania oktenidyny, ma to marginalne znaczenie.⁸

Nie. Jeśli te produkty są stosowane prawidłowo, czyli powierzchniowo do antyseptyki ran i przemywania ran, nie jest możliwe, żeby toksykologicznie istotne stężenia składników produktu przeniknęły do tkanki lub krwi. Nie stwierdzono do tej pory żadnych efektów układowych związanych ze stosowaniem oktenidyny.

Tak. octenisept® spray jest zarejestrowany także jako lek do płukania jamy ustnej .Jamę ustną należy płukać intensywnie 20 ml octeniseptu® spray przez 20 sek . Poziom redukcji miana bakteryjnego wykazywany przez octenisept® spray jest wyższy niż poziom redukcji miana bakteryjnego wykazywany przez chlorheksydynę lub PVP-jodu.⁹

⁹PITTEN, F.A. & KRAMER, A. (1999): Antimicrobial efficacy of antiseptic mouthrinse solutions. European Journal of Clinical Pharmacology 55, 95–100

Tak. octenisept® spray ma wskazanie do dezynfekcji skóry , może więc być z powodzeniem stosowany do dezynfekcji miejsca wkłucia. Tym bardziej, że jego stosowanie nie prowadzi do uszkodzenia cewnika. Jeśli umożliwi się wyschnięcie octeniseptu® spray – praktycznie nie ma możliwości, by doszło do uszkodzenia materiału, z którego cewnik jest wykonany.

Nie. octenisept® spray jest produktem zarejestrowanym w formie nierozcieńczonej. Do irygacji rany (np. oczyszczania lub dekontaminacji i podczas zmiany opatrunków) oraz terapii podciśnieniowej należy stosować zamiast octeniseptu® spray, roztwór do irygacji ran octenilin®

Tak. Zaleca się zastosowanie ze względu na obecność oktenidyny o właściwościach antybakteryjnych i innych substancji o właściwościach regeneracyjnych.

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

spray na rany i skaleczenia

Lek bez recepty

maść na rany i skaleczenia

Wyrób medyczny

krem na zadrapania i podrażnioną skórę

Kosmetyk