octenisept® u powstało aktualnie tyle zamieszania? Jakie zmiany nastąpiły w charakterystyce produktu leczniczego i dlaczego? Jak stosować octenisept® ? I na co zwracać uwagę? Na te i inne pytania dotyczące octenisept® u i innych produktów zawierających oktenidynę odpowiada producent leku – firma schülke.

Firma schülke to producent octeniseptu – oryginalnego leku na rany, błony śluzowe i skórę, oraz całej rodziny produktów na bazie oktenidyny, stosowanej do szeroko pojętej higieny człowieka i leczenia ran. Od 130 lat firma schülke to lider światowy w profilaktyce i zwalczaniu zakażeń pod hasłem „We protect lives worldwide”. W Polsce schülke już od 25 lat pomaga w rozwoju nowoczesnej profilaktyki zakażeń oraz nowoczesnego podejścia w obszarze leczenia ran. Firma schülke wspierała i wspiera wszystkie aktywności edukacyjne i rozwojowe oraz programy społeczne w obszarze profilaktyki zakażeń i leczenia ran dla środowisk profesjonalnych, w tym także skierowane do farmaceutów.

Zmiana wskazań w leku octenisept® – skąd ta decyzja?

Na wniosek URPLMWiPB został wszczęty wniosek o potrzebę ujednolicenia wskazań octenisept® u w narodowych pozwoleniach w obrębie Unii Europejskiej w celu uporządkowania rynku i dostosowania się do przepisów Farmakopei Europejskiej (01/2008:0927), która jednoznacznie określa, iż do dużych, głębokich i rozległych ran należy używać tylko produktów sterylnych.

octenisept®  nie jest lekiem sterylnym. Dodatkowo w Polsce został zarejestrowany w roku 1995 procedurą narodową – co pozwalało na posiadanie bardziej rozległych wskazań niż w innych krajach. Zatem fakt zmiany wskazań w leku octenisept®  w obszarze leczenia ran (aktualnie: na małe powierzchowne rany) wynika z dostosowania się do zapisów zawartych w Farmakopei Europejskiej oraz z uspójnieniem wskazań w obrębie UE. Takie zmiany dotyczą wszystkich produktów stosowanych do ran (w tym także generyków octenisept®;).

 1. MIT  – Zmiany wskazań w octenisept®cie są związane z jakością produktu, jego dotychczasowym zastosowaniem.
  Zmiany wskazań w octenisept®cie nie wynikają ze zmian jakościowych octenisept®u. Potwierdza to również stanowisko Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran (PTLR) dotyczące octenisept®, dostępne na stronie Towarzystwaoctenisept® to 25 lat doświadczenia klinicznego w różnych ranach, w tym przewlekłych, jak owrzodzenia, odleżyny czy oparzenia a także rany pooperacyjne. Na potwierdzenie tego jest wiele publikacji, badań klinicznych dotyczących stosowania octenisept®u w ranach przewlekłych [1] do [5].
 2. FAKT  – octenisept® nadal może być używany do małych powierzchownych ran, w tym pooperacyjnych i trudno gojących się ran.
  Rana to jest każde przerwanie ciągłości skóry i tkanek oraz ich uszkodzenie pod wpływem czynników zewnętrznych. Rany można podzielić na otarcia, zadrapania naskórka, rany powierzchowne i głębokie [6]. Ponadto wyróżniamy rodzaje ran takich jak kłute, cięte, szarpane, tłuczone i inne. W zależności od długości procesu gojenia wyróżniamy rany przewlekłe, których gojenie trwa powyżej 6-8 tygodni. Do ran powierzchownych używamy octenisept®u. Do rozległych ran głębokich w celu płukania, przemywania używamy sterylnego wyrobu medycznego  płyn do irygacji ran.
 3. MIT – W zakażonych ranach oraz z objawami infekcji klinicznej (zaczerwienienie, ból, obrzęk, temperatura, zapach) stosujemy produkty, które są wyrobami medycznymi (nie posiadającymi potwierdzonego spektrum działania w określonym czasie).
  Wytyczne postępowania z ranami z infekcją Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran oraz wytyczne prof. Kramera i współpracowników z 2018 r. w sposób jednoznaczny podkreślają, iż w ranach z infekcją miejscową i objawami klinicznymi infekcji powinniśmy, oprócz wyrobów medycznych, zastosować produkty z oktenidyną i fenoksyetanolem (octenisept®) ze względu na skuteczność przeciwdrobnoustrojową wobec szczepów wielolekoopornych, w tym także w warstwie biofilmowej i ze względu na czas szybki działania, to jest aktywność bójczą już po 1 minucie [7], [8].
 4. FAKT – W ranach bez objawów infekcji, a w szczególności w ranach przewlekłych można używać sterylnych wyrobów medycznych w celu oczyszczenia, przemycia i przepłukania rany.
  Wyroby medyczne często nazywane lawaseptykami służą głównie do oczyszczania mechanicznego rany i posiadają w swoim składzie surfaktant, obniżający napięcie powierzchniowe rany, co zwiększa znacznie siłę czyszczenia, w tym usuwanie i niszczenie struktury biofilmu oraz dodatek substancji antybakteryjnej, co istotne jest w szczególności w ranach przewlekłych. W celu zwiększenia efektywności i skuteczności tych działań używa się dodatkowo gąbek poliuretanowych, które mechanicznie zwiększają efekt oczyszczania rany, co jest jednym z ważniejszych etapów leczenia rany [4], [9], [10].
 5. MIT – Na rynku występują sterylne produkty, które są zarejestrowane jako produkty lecznicze do płukania i przemywania rozległych ran.
  Na polskim rynku nie ma sterylnych leków, które mogą być stosowane do przemywania i płukania rozległych ran (dotyczy to zarówno substancji zawierających oktenidynę z fenoksyetanolem, chlorheksydynę oraz PVP-J).
 6. FAKT – Do przemywania rozległych ran powinny być używane produkty sterylne.
  Na rynku polskim sterylne produkty do przemywania ran występują tylko jako wyroby medyczne i są to m.in.:
  • etyhyloheksylogliceryna (oxadermol) + oktenidyna = octenilin® płyn do irygacji
  • Betaina + polihexanid
  • Roztwór Ringera + polihexanid
  Wyrób medyczny sterylny ma oznakowanie na opakowaniu sterile.
 7. MIT – octenisept® wykazuje działanie cytotoksyczne i kancerogenne.
  octenisept® jako produkt leczniczy ma potwierdzony badaniami brak działania cytotoksycznego, kancerogennego i mutagennego. Te badania potwierdzają również liczne publikacje dot. m.in. indeksu biozgodności BI, który wskazuje, iż oktenidyna z wartością BI znacząco wyższą od 1 jest antyseptykiem o wysokiej skuteczności przeciwdrobnoustrojowej i jednocześnie niskim działaniu cytotoksycznym. Ponadto octenisept® posiada badanie kliniczne, w którym porównywano wpływ roztworu Ringera i octenisept®u na tkankę rany w procesie ziarninowania. octenisept® wykazywał łagodniejsze działanie dla tkanki, a wręcz przyspieszał ziarnowanie [8], [11].
 8. MIT – Zmiany wskazań w CHPL dotyczą tylko octenisept®.
  Wszystkie produkty, które są generykami octenisept®u, czyli zawierające oktenidynę i fenoksyetanol pod inną nazwą handlową, mają zmianę wskazań. Wszystkie inne produkty dostępne na rynku, które nie są sterylne, są zobowiązane do zmiany wskazań zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. FAKT – octenisept® jest zalecany do stosowania przy każdej zmianie opatrunku szczególnie w ranach pooperacyjnych.
  octenisept® jest lekiem, który posiada badania potwierdzające jego skuteczność i bezpieczeństwo oraz wskazania do stosowania w ranach jako profilaktykę przed zakażeniem, szczególnie w ranach pooperacyjnych [13].
 10. FAKT – octenisept®ma przeciwskazania w płukaniu otrzewnej.
  Od wielu lat octenisept®u ma przeciwskazania do stosowania w płukaniu otrzewnej, co wynika z kilku faktów, m. in. w procedurze płukania jamy otrzewnej powinien być rozcieńczony 1:1; ponadto substancja czynna dichlorowodorek oktenidyny nie wchłania się i dlatego po płukaniu otrzewnej należałoby ją odessać. Z uwagi na brak dostatecznej ilości badań klinicznych w tym zakresie i ryzyko jakie wiązało się z błędami związanym z użyciem nierozcieńczonego octenisept®u i nie odessaniu go, firma podjęła decyzję o wpisaniu płukania jamy otrzewnowej jako przeciwwskazania. Po kilku latach w ramach zwiększenia bezpieczeństwa dodano dodatkowo specjalną notatkę w postaci ostrzeżenia, iż w ranach głębokich podczas płukania należy zapewnić odpływ produktu. W związku z wymogiem sterylności dla produktów leczniczych stosowanych do ran głębokich (Farmakopea Europejska 01/2008:0927) w produkcie octenisept®u zostało usunięte wskazanie – płukanie ran.
 11. FAKT – octenisept®;wykazuje skuteczność przeciwdrobnoustrojową w czasie 1 minuty na bakterie, grzyby i wirusy.
  Badania skuteczności potwierdzają, iż oktenidyna to najszybciej działająca substancja czynna spośród dostępnych substancji antybakteryjnych oraz dodatkowo jedna ze skuteczniejszych, usuwających biofilm bakteryjny. Potwierdzają to liczne badania i publikacje dotyczące skuteczności oktenidyny w porównaniu z innymi substancjami antybakteryjnymi, prezentowanymi w licznych publikacjach zagranicznych i krajowych [3], [13].
 12. MIT – szczepy bakteryjne wykazują oporność na octenisept® i oktenidynę.
  Bakterie nie wykazują oporności na octenisept® i produkty z oktenidyną. Ostatnio w wykładach i publikacjach pojawiły się prace, w których wskazywano, iż bakteria P. aeuroginosa poddana wielokrotnym rozcieńczeniom roztworu oktenidyny nabiera cech adaptacji. Autor pracy, Shepard i współpracownicy wykazali, iż pomimo cech adaptacji jakich nabyła bakteria, stężenia handlowe produktów nadal były skuteczne wobec tego szczepu. Adaptacja jakiej podlega bakteria jest procesem odwracalnym i użycie stężenia handlowego produktu jest skuteczne, co potwierdzają prace badawcze [14], [15].
 13. FAKT – octenisept® zawiera dodatek betainy.
  Betaina to surfaktant, który zmniejsza napięcie powierzchniowe, co pomaga dodatkowo i wspomaga oczyszczanie rany, dlatego octenisept® w ranach z wysiękiem należy stosować w postaci gazików nasączonych octenisept®em (tzw. przymoczki). W tej sytuacji należy odczekać do 5 minut i następnie osuszyć skórę wokół rany.
 14. MIT – octenisept® to jedyna propozycja firmy schülke.
  schülke to firma, która od ponad 20 lat rozwija portfolio produktów stosowanych w leczeniu ran w Polsce wraz z profesjonalistami. Ta współpraca zaowocowała wzbogaceniem portfolio stosowanego w leczeniu i pielęgnacji ran następującymi produktami:
  • octenilin® płyn – sterylny płyn do przemywania i płukania ran (wyrób medyczny)
  • octenilin® żel – sterylny opatrunek w żelu (wyrób medyczny)
  • octenicare® krem – krem do ochrony brzegów skóry wokół rany i podrażnionej skóry (kosmetyk)
  • Schülke Wound Pad – sterylne gąbki poliuretanowe do oczyszczania mechanicznego rany (wyrób medyczny)
  Ponadto w higienie ciała używane są:
  • octenident® płyn do jamy ustnej (kosmetyk)
  • octenisan® emulsja do mycia ciała (kosmetyk)
  • octenisan® rękawice do mycia ciała (kosmetyk)
  • octenisan® czepek do mycia włosów (kosmetyk)
  • octenisan® saszetka do mycia miejsc intymnych (kosmetyk)
 15. FAKT – octenisept® to nr 1 w obszarze leczenia ran w Polsce [12].
  Od 27 września 2019 r. octenisept® zachowuje szeroki wachlarz wskazań:
  • odkażanie i wspomagające leczenie małych, powierzchniowych ran oraz dezynfekcja skóry przed zabiegami niechirurgicznymi
  • wspomagające postępowanie antyseptyczne w obrębie zamkniętych powłok skórnych po zabiegach – np. szwów pozabiegowych
  • wielokrotne, krótkotrwałe leczenie antyseptyczne w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych
  • w obrębie narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i żołędzi prącia, a także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego
  • pediatria (m. in. do pielęgnacji kikuta pępowinowego)
  • dezynfekcja jamy ustnej (np. afty, podrażnienia spowodowane noszeniem aparatu ortodontycznego lub protezy dentystycznej)
  • ograniczone czasowo, wspomagające leczenie antyseptyczne grzybicy międzypalcowej
  • w obrębie narządów rodnych np. stanach zapalnych pochwy, a także w obrębie żołędzi prącia mężczyzny
  W wyniku zmian, jakie nastąpiły od dnia 27 września 2019 roku, octenisept® może być stosowany w opakowaniach ze starym opisem do wyczerpania zapasów.

Wierzymy i dziękujemy za Państwa zaufanie i wsparcie. My zaś deklarujemy dalsze działania na rzecz rozwoju, transparentności działań związanych z rozwojem leczenia ran w Polsce. Zapraszamy na portal edukacyjny antyseptycznie.pl, gdzie jest dostępne szkolenie edukacyjne w zakresie doboru opatrunków i inne szkolenia w celu uzyskania certyfikacji w leczeniu ran.


Literatura:

 1. Kramer A, Assadian O, Müller G, et al: Octenidine, chlorhexidine, iodine and iodophores, with introductory chapter antisepsis; in Kramer A, Assadian O (eds):Wallhäussers Praxis der Sterilisation, Desinfektion,Antiseptik und Konservierung, ed 1,reprint. Stuttgart, Thieme, 2008
 2. Sopata M., Tomaszewska E., Muszyński Z., Ciupińska M., Kotlińska-Lemieszek A.: The pilot study assessing efficacy and versatility of novel therapy for neoplastic ulceration: clinical and microbiological aspects. Postep Derm Alergol 2013; XXX, 4: 237–245
 3. Koburger T., Hubner N.-O., Braun M., Siebert J., Kramer A.: Standardized comparison of antiseptic efficacy of triclosan, PVP–iodine, octenidine dihydrochloride, polyhexanide and chlorhexidine digluconate. J Antimicrob Chemother 2010; 65: 1712–1719
 4. Marzenna Bartoszewicz, Adam F[eliks] Junka, Przemysław Dalkowski, Elżbieta Słojewska-Poznańska, Patrycja Szymczyk, Aleksander Zuchowski.: Wrażliwość na wybrane antyseptyki klinicznych szczepów Pseudomonas aeruginosa w formie biofilmowej i planktonicznej. Chir.Plast.Oparzenia 2016 T.4 nr 4; s. 131-138
 5. Marzenna Bartoszewicz, Adam Junka, Przemysław Dalkowski, Maciej Sopata.: Wrażliwość klinicznych szczepów Enterococcus faecalis wywołujących zakażenia miejscowe w formie biofilmowej i planktonicznej na antyseptyki
Forum Zakaż. 2017 T.8 nr 5; s. 337-343
 6. Chirurgia pod red. Wojciecha Noszczyka – wydawnictwo PZWL Warszawa 2005
 7. Jawień, A, Bartoszewicz, M, Przondo-Mordarska, A, Szewczyk, M, Kaszuba, A, Urbanek, T.: Wytyczne postępowania miejscowego i ogólnego w ranach objętych procesem infekcji. Leczenie Ran, 2012; 9(3), 59-75.
 8. Kramer, Dissemond J, Kim S i wsp.: Consensus on wound antisepsis: update 2018. Skin PharmacolPhysiol 2018;31(1):28–58.
 9. Samantha J.Westgate, Keith C. Cutting: In vitro evaluation of the single and multispecies biofilm prevention capabilities of two wound irrigation solutions and a topical antiseptic. Leczenie Ran 2014 (3):109-113
 10. Bartoszewicz M. i wsp. Zasady postępowania miejscowego i ogólnego w ranach/owrzodzeniach przewlekłych objętych procesem infekcji. Forum zakażeń 2019;10(1):1-30.
 11. Vanscheidt W., Harding K., Teot L., Siebert J.: Effectiveness and tissue compatibility of a 12-week treatment of chronic venous leg ulcers with an octenidine based antiseptic – a randomized, double-blind controlled study. Int Wound J 2012; 9:316–323
 12. Dane IMS z roku 2018
 13. CHPL octenisept z 27.09.2019
 14. Shepherd MJ, Moore G, Wand ME, Sutton JM, Bock LJ. Pseudomonas aeruginosa adapts to octenidine in the laboratory and a simulated clinical setting, leading to increased tolerance to chlorhexidine and other biocides. J Hosp Infect. 2018;100(3):e23-e29.
 15. Karpiński T – Efficacy of octenidine against Pseudomonas aeruginosa, European Journal of Biological Research strains; 2019 ;9(3) : 135-140
 16. EMA Public summary of opinion on orphan designation EMA/COMP/264905/2010; Octenidine dihydrochloride for the prevention of late-onset sepsis in premature infants of less than or equal to 32 weeks of gestational age; https://www.ema.europa.eu/documents/orphan-designation/eu/3/10/755-public-summary-opinion-orphan-designation-octenidine-dihydrochloride-prevention-late-onset_en.pdf dostęp 30.10.2018

octenisept® 100 g płynu zawiera substancje czynne: Octenidinum dihydrochloridum (Oktenidyny dichlorowodorek) 0,10 g, Phenoxyethanolum (Fenoksyetanol) 2,00 g.
Wskazania do stosowania: octenisept® jest wskazany do: odkażania i wspomagającego leczenia małych, powierzchownych ran oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami niechirurgicznymi; wspomagającego postępowania antyseptycznego w obrębie zamkniętych powłok skórnych po zabiegach – np. szwów pozabiegowych; wielokrotnego, krótkotrwałego leczenia antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych w obrębie narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i żołędzi prącia, a także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego; w pediatrii (m. in. do pielęgnacji kikuta pępowinowego); do dezynfekcji jamy ustnej (np. afty, podrażnienia spowodowane noszeniem aparatu ortodontycznego lub protezy dentystycznej); ograniczonego czasowo, wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybicy międzypalcowej; w obrębie narządów rodnych np. stanach zapalnych pochwy, a także w obrębie żołędzi prącia mężczyzny. octenisept® jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w każdym wieku. Dawkowanie i sposób podawania: Produkt leczniczy octenisept® zalecany jest do stosowania w postaci nie rozcieńczonej. octenisept® należy nanosić minimum raz na dobę na leczony obszar poprzez spryskanie, przetarcie jałowym gazikiem, lub za pomocą przymoczka zapewniając całkowite nawilżenie. Dezynfekcja skóry i błony śluzowej: Partie skóry i błon śluzowych, które mają być poddane zabiegowi muszą być dokładnie zwilżone jałowym gazikiem nasączonym produktem leczniczym octenisept® lub zwilżone poprzez rozpylenie leku bezpośrednio na dostępne partie skóry i błon śluzowych. Należy przestrzegać wymaganego czasu oddziaływania- minimum 1 minuta, wskazane przedłużenie czasu do 5 minut. Należy zwrócić uwagę na równomierne zwilżenie całej powierzchni. Pozostawić na co najmniej 1 minutę. Wspomagająco w leczeniu grzybic skóry, między palcami stóp produkt leczniczy rozpylać na chore powierzchnie rano i wieczorem przez okres 14 dni. Antyseptyka powierzchownych ran: Ranę należy spryskać lub przetrzeć jałowym gazikiem nasączonym lekiem octenisept®. Leku octenisept® należy używać zawsze przy każdej zmianie opatrunku. W ranach z wysiękiem należy użyć octenisept®u w postaci przymoczka, zapewniając kontakt z raną oraz jej nawilżenie przez minimum 1 minutę, wskazane przedłużenie czasu do 5 minut. Pielęgnacja szwów pooperacyjnych: Ranę należy spryskać lub przetrzeć jałowym gazikiem nasączonym lekiem octenisept®. Leku octenisept® należy używać zawsze przy każdej zmianie opatrunku. Produkt leczniczy octenisept® działa odkażająco i znieczulająco. Odkażenie otoczenia rany należy przeprowadzać za pomocą jałowych gazików nasączonych nie rozcieńczonym produktem leczniczym octenisept® , promieniście od środka na zewnątrz rany. Antyseptyka błony śluzowej pochwy: Lekiem octenisept® należy zwilżyć powierzchnie błony śluzowej pochwy zapewniając kontakt leku z błoną śluzową przez minimum 1 minutę. W licznych badaniach klinicznych wykazano, że produkt leczniczy octenisept®  skutecznie działa bakteriobójczo na różne bakterie m.in. Gram dodatnie i Gram ujemne. Antyseptyka żołędzi prącia mężczyzny: Lekiem octenisept® należy zwilżyć powierzchnie błony śluzowej żołędzi prącia zapewniając kontakt leku z błoną śluzową przez minimum 1 minutę. Dezynfekcja jamy ustnej: Jamę ustną należy płukać intensywnie ilością 20 ml produktu leczniczego octenisept® przez 20 sekund. Pielęgnacja kikuta pępowinowego: Do pielęgnacji kikuta pępowinowego należy używać gazika nasączonego lekiem octenisept®. Po 1 minucie należy osuszyć kikut oraz skórę wokół. Należy utrzymywać kikut pępowinowy dziecka w czystości i suchości. Sposób podawania: podanie na skórę. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na oktenidyny dichlorowodorek, fenoksyetanol lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych. Nie należy stosować produktu leczniczego octenisept® do płukania jamy brzusznej. Oktenidyny dichlorowodorek jest bardziej toksyczny przy stosowaniu dożylnym niż doustnym, dlatego należy unikać przedostawania się produktu leczniczego w większych ilościach do krwiobiegu, np. na skutek pomyłkowej iniekcji. Z uwagi na to, że oktenidyny dichlorowodorek w produkcie leczniczym octenisept® występuje tylko w ilości 0,1%, zagrożenie tą substancją jest mało prawdopodobne. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Uwaga: W celu uniknięcia możliwości uszkodzenia tkanek, obrzęku miejscowego nie wolno wstrzykiwać lub wprowadzać produktu leczniczego do tkanki pod ciśnieniem. W każdym przypadku należy zapewnić odpowiedni odpływ z jam rany (np. drenaż, odsysacz). Stosowanie roztworu wodnego oktenidyny (0,1%, z fenoksyetanolem lub bez) do odkażania skóry przez zabiegami inwazyjnymi wiązało się z ciężkimi reakcjami skórnymi u wcześniaków z małą masą urodzeniową. Przed rozpoczęciem dalszych etapów interwencji należy usunąć wszelkie nasączone roztworem materiały, osłony lub fartuchy. Nie należy stosować nadmiernych ilości ani nie należy dopuszczać do gromadzenia się roztworu w fałdach skóry lub pod pacjentem oraz do kapania na podkłady lub inne materiały, które stykają się bezpośrednio z pacjentem. Przed nałożeniem opatrunku okluzyjnego na miejsca, które były wcześniej poddane działaniu octenisept®u, należy upewnić się, że nie pozostał nadmiar produktu. Nie należy stosować do oka produktu octenisept®. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego octenisept® do wnętrza ucha oraz nie należy dopuszczać do jego połykania. Działania niepożądane: Po zwilżeniu błony śluzowej pochwy rzadko może być odczuwane wrażenie ciepła lub pieczenia. Po płukaniu jamy ustnej gorzki smak utrzymuje się około 1 godzinę, ma to związek z działaniem produktu leczniczego. Podmiot odpowiedzialny: Schülke & Mayr GmbH, Robert Koch Strasse 2, 22851 Norderstedt, Niemcy. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: nr 13036 wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.