Dlaczego warto używać octenisept?

octenisept® to lek na skórę, błonę śluzową i rany. Zawiera substancję czynna – oktenidynę (dichlorowodorek oktenidyny), która jest odpowiedzialna za najwyższą skuteczność mikrobiologiczną wobec mikroorganizmów chorobotwórczych takich jak bakterie w tym MRSA, VRE, Pseudomonas aeuroginosa, grzyby i wirusy z grupy herpes.

W czasach w jakich żyjemy mikroorganizmy chorobotwórcze wykazują coraz większą odporność ponieważ wykształciły one umiejętność szybkiego blokowania skuteczności używanych antybiotyków. W celu uratowania skuteczności antybiotyków WHO i Narodowy Instytut Zdrowia w Polsce ogłosiła specjalny alert dotyczący ochrony antybiotyków poprzez zmniejszenie ich używania i użycie celowane po badaniach mikrobiologicznych. Miejscowe leki (antyseptyki) w związku z innym mechanizmem działania na wszystkie struktury mikroorganizmów powoduje iż mikroorganizmy chorobotwórcze nie wytwarzają mechanizmu narastania oporności na antyseptyki. Miejscowe stosowanie octenisept®u jest obecnie najskuteczniejszym rozwiązaniem w zwalczaniu miejscowych zakażeń na skórze, błonie śluzowej i ranie.

Kolejną bardzo istotą cechą pozwalającą na bezpiecznie stosowanie i brak negatywnego wpływu na procesy naprawcze w ranie i błonie śluzowej jest fakt, iż octenisept® jest lekiem nie zawierającym alkoholu – wodnym roztworem idealnym do profilaktyki i leczenia ran. Najistotniejszą cechą wyróżniającą octenisept® spośród produktów dostępnych na rynku jest bezpieczeństwo jego użycia przy zachowaniu gwarancji najwyższej skuteczności. Bezpieczne stosowanie octenisept®u zostało potwierdzone badaniami klinicznymi, które wykazały że octenisept® jest bezpieczny w stosowaniu dla rany w takim stopniu jak np. jak sól fizjologiczna i może być stosowany bez ograniczeń czasowych i wiekowych. Dodatkową zaletą octenisept®u jest fakt, iż jest on bezbarwny co daje możliwość obserwacji rany oraz nie brudzi bielizny czy powierzchni, na które zostanie zaaplikowany.

Jedną z najważniejszych cech octenisept®u z punktu widzenia użytkownika, w szczególności w odniesieniu do najmłodszych pacjentów jest fakt, iż jego stosowanie jest bezbolesne i nie powoduje nieprzyjemnego efektu „szczypania”.

Kilka faktów na temat konkurencyjnych środków stosowanych w profilaktyce
ran i błony śluzowej:

Preparaty na bazie jodu:

 • barwią ranę i skórę – co uniemożliwia obserwację procesu infekcji w ranie
 • czas stosowania jest ograniczony do 7 dni
 • brak możliwości łączenia z opatrunkami specjalistycznymi z zawartością srebra
 • brak możliwości stosowania u dzieci ze względu na zaburzenia gospodarki hormonalnej
 • brak możliwości stosowania u kobiet w ciąży
 • ograniczenia ze względu na występujące alergie
 • duża ilość produktów zawiera alkohol
 • szeroka skuteczność bójcza

Preparat na bazie etakrydyny

 • żółty kolor– zaburza obraz rany,
 • produkt nierekomendowany przez towarzystwa naukowe ze względu na brak skuteczności bójczej , ale także powodowanie działania mutagennego i cytotoksycznego
 • stosowany w zakażeniach bakteriami G(-) (np. Pseudomonas) powoduje rozwinięcie się zakażenia ponieważ bakterie te traktują Rywanol jak pożywkę do wzrostu

Woda utleniona

 • nierekomendowana w ranach przewlekłych z powodu negatywnego wpływu na procesy ziarninowania w ranie i bardzo małą skuteczność bójczą

Kremy z niewielką zawartością antybiotyku

 • niska skuteczność bójcza
 • stosowanie miejscowe kremu lub maści z dodatkiem antybiotyku w zbyt małej dawce powoduje narastanie oporności bakterii w konsekwencji zwiększając ich odporność na powszechnie stosowane antybiotyki

Kwas borny

 • brak skuteczności bójczej
 • działanie cytotoksyczne i mutagenne
 • promuje oporność na antybiotyki
 • działanie alergizujące

octenisept® jest najczęściej rekomendowanym środkiem przez Towarzystwa Naukowe, lekarzy, pielęgniarki oraz farmaceutów.

* IMS z lat 2011-2020

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Schülke Polska sp. z o.o. z siedzibą w Waszawie w celu otrzymania informacji na wysłane zapytanie (zgodnie z Ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.

Oświadczam, że akceptuję Politykę Prywatności.