Dlaczego warto używać octenisept?

Dlaczego warto używać octenisept?

octenisept – lek na skórę, błonę śluzową i ranę

octenisept zawiera substancję czynna – octenidynę (dichlorowodorek octenidyny), która jest odpowiedzialna za najwyższą skuteczność mikrobiologiczną wobec mikroorganizmów chorobotwórczych takich jak bakterie w tym MRSA, VRE, Pseudomonas aeuroginosa, grzyby i wirusy z grupy herpes.

W czasach w jakich żyjemy mikroorganizmy chorobotwórcze wykazują coraz większą odporność ponieważ wykształciły one umiejętność szybkiego blokowania skuteczności używanych antybiotyków.

W celu uratowania skuteczności antybiotyków WHO i Narodowy Instytut Zdrowia w Polsce ogłosiła specjalny alert dotyczący ochrony antybiotyków poprzez zmniejszenie ich używania i użycie celowane po badaniach mikrobiologicznych.

Miejscowe leki (antyseptyki) w związku z innym mechanizmem działania na wszystkie struktury mikroorganizmów powoduje iż mikroorganizmy chorobotwórcze nie wytwarzają mechanizmu narastania oporności na antyseptyki.

Zakażenie skóry szybko można zwalczyć poprzez miejscowe stosowanie Octeniseptu. Jest obecnie najskuteczniejszym rozwiązaniem w zwalczaniu miejscowego zakażenia skóry, błony śluzowej i rany.

Kolejną bardzo istotą cechą pozwalającą na bezpiecznie stosowanie i brak negatywnego wpływu na procesy naprawcze w ranie i błonie śluzowej jest fakt, iż octenisept jest lekiem nie zawierającym alkoholu – wodnym roztworem idealnym do profilaktyki. Zapewnia szybkie gojenie ran.

Najistotniejszą cechą wyróżniającą octenispet spośród produktów dostępnych na rynku jest bezpieczeństwo jego użycia przy zachowaniu gwarancji najwyższej skuteczności.

Bezpieczne stosowanie octeniseptu zostało potwierdzone badaniami klinicznymi, które wykazały że octenisept jest bezpieczny w stosowaniu dla rany w takim stopniu jak np. jak sól fizjologiczna i może być stosowany bez ograniczeń czasowych i wiekowych. Dodatkową zaletą octeniseptu jest fakt, iż jest on bezbarwny co daje możliwość obserwacji rany oraz nie brudzi bielizny czy powierzchni, na które zostanie zaaplikowany.

Czy Octenisept szczypie?

Jedną z najważniejszych cech octeniseptu z punktu widzenia użytkownika, w szczególności w odniesieniu do najmłodszych pacjentów jest fakt, iż jego stosowanie jest bezbolesne i nie powoduje nieprzyjemnego efektu „szczypania”.

Kilka faktów na temat konkurencyjnych środków stosowanych w profilaktyce
ran i błony śluzowej:

Preparaty na bazie jodu:

 • barwią ranę i skórę – co uniemożliwia obserwację procesu infekcji w ranie
 • czas stosowania jest ograniczony do 7 dni
 • brak możliwości łączenia z opatrunkami specjalistycznymi z zawartością srebra
 • brak możliwości stosowania u dzieci ze względu na zaburzenia gospodarki hormonalnej
 • brak możliwości stosowania u kobiet w ciąży
 • ograniczenia ze względu na występujące alergie
 • duża ilość produktów zawiera alkohol
 • szeroka skuteczność bójcza

Preparat na bazie etakrydyny

 • żółty kolor– zaburza obraz rany,
 • produkt nierekomendowany przez towarzystwa naukowe ze względu na brak skuteczności bójczej , ale także powodowanie działania mutagennego i cytotoksycznego
 • stosowany w zakażeniach bakteriami G(-) ( np. Pseudomonas ) powoduje rozwinięcie się zakażenia ponieważ bakterie te traktują Rywanol jak pożywkę do wzrostu

Woda utleniona

 • nierekomendowana w ranach przewlekłych z powodu negatywnego wpływu na procesy ziarninowania w ranie i bardzo małą skuteczność bójczą

Kremy z niewielką zawartością antybiotyku

 • niska skuteczność bójcza
 • stosowanie miejscowe kremu lub maści z dodatkiem antybiotyku w zbyt małej dawce powoduje narastanie oporności bakterii w konsekwencji zwiększając ich odporność na powszechnie stosowane antybiotyki

Kwas borny

 • brak skuteczności bójczej
 • działanie cytotoksyczne i mutagenne
 • promuje oporność na antybiotyki
 • działanie alergizujące

octenisept jest najczęściej rekomendowanym środkiem przez Towarzystwa Naukowe, lekarzy, pielęgniarki oraz farmaceutów.

image
* IMS z lat 2011-2016

Masz pytania? Odpowiemy na nie! Zostaw kontakt.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz sprzedaży produktów i usług, przez przez Schülke z siedzibą w Waszawie.

Oświadczam, że akceptuję Politykę Prywatności.